Industrial Group                 
 
 
   

 

         
 

محصولات - موتورهاي كشنده(Traction Motors)

گروه صنعتي فن ژنراتور تعميرات موتورهاي كشنده را از اوايل دهه هفتاد شروع نمود. دانش و تجربه كسب شده ناشي از تعمير صدها دستگاه تراكشن موتور باعث گرديد اين شركت موتورهاي كشنده  DC را براي نخستين باردر كشور توليد نمايد. هم اكنون اين موتورها در حال سرويس دهي در صنعت حمل و نقل ريلي كشور مي باشند.

 

 
   
 

                        

 
   
 

 

  با ورود لكوموتيوهاي مجهز به موتورهاي كشندهAC به ناوگان حمل و نقل ريلي كشور ، گروه صنعتي فن ژنراتور اقدامات لازم براي ساخت آن را آغاز نمود. هم اكنون مراحل اوليه ساخت در حال اجرا مي باشد. 

 

 تعميرات موتورهاي كشنده