Industrial Group                 
 
 
   

 

           
 

 

محصولات – ژنراتورهاي آسنكرون براي توربين هاي باد

بهره گيري از انرژي هاي سازگار با محيط زيست از جمله انرژي باد در اغلب كشورهاي صنعتي دنيا مورد توجه جدي قرار گرفته و از روند رو به رشد برخوردار است.

گروه صنعتي فن ژنراتور همگام با توسعه تكنولوژي در جهت حفظ منابع تجديد ناپذير سوختهاي فسيلي و كاهش آلودگي محيط زيست، استفاده از انرژي هاي نو را مورد توجه قرار مي دهد. اگر چه از هر دو نوع ژنراتور سنكرون و آسنكرون بعنوان مولدهاي متصل به توربين هاي بادي استفاده مي شود، اما در عمل كاربرد ژنراتورهاي آسنكرون بدليل سادگي ساختار ترجيح داده مي شود.

اين گروه با همكاري شركت WEIRE ELECTRIC آلمان كه يكي از بزرگترين و با سابقه ترين شركتهاي توليد كننده ژنراتور مي باشد، ژنراتورهاي آسنكرون بادي را براي شركت صبا نيرو توليد كرده است.

اين گروه در حال حاضر ساخت اولين ژنراتور آسنكرون صددرصد داخلي را جهت نصب در توربينهاي بادي در دست دارد.