پرش به محتوا

تامین اسلیپ رینگ و کموتاتور

تولید کننده قطعات مکانیکی ثابت و دوار

بازسازی و تولید انواع کموتاتور

یکی از عمده فعالیت های گروه صنعتی فن ژنراتور سرویس، تعمیر و بازسازی تراکشن موتورهای جریان مستقیم و ماشین های جریان مستقیم می باشد. یکی از نقاط بحرانی و حائذ اهمیت در این ماشین ها، به لحاظ جنس ماده و محدودیت های ساخت کموتاتور می باشد.

این مجموعه توانایی بازسازی و ساخت انواع کموتاتورها در ابعاد و قطرهای مختلف را دارد.

 • ساخت کموتاتور تراکشن موتور D77/78
 • بازسازی کموتاتور تراکشن موتور 630KW
 • بازسازی کموتاتورهای انواع تراکشن موتور GE752
 • بازسازی و سرویس کموتاتور D22
 • بازسازی و سرویس کموتاتور ژنراتور 18KW

تولید اسلیپ رینگ

طراحی، تولید و ساخت به روش مهندسی معکوس ماشین های الکتریکی جریان متناوب مورد استفاده در صنایع نیازمند موتورهای القایی با روتور سیم پیچی می باشد. این موتورهای القایی جهت تغذیه روتور نیازمند اسلیپ رینگ می باشند.

یکی از محصولات شرکت فن ژنراتور تولید ژنراتورهای القایی DFIG نیروگاه های بادی می باشد که نیازمند اسلیپ رینگ می باشد.

 • ساخت اسلیپ رینگ ژنراتور القایی 660KW نیروگاه بادی
 • سرویس و تعمیر اسلیپ رینگ ژنراتور AR10
 • سرویس و بازسازی انواع اسلیپ رینگ های موتورهای القایی روتور سیم پیچی شده

تولید قطعات مکانیکی

در جریان بازسازی و تعمیر ماشین های الکتریکی و یا برخورد روتور با استاتور و خرابی بیرینگ ها احتمال آسیب دیدگی قطعات وجود دارد. در این خصوص گروه صنعتی فن ژنراتور توانایی بازسازی و یا ساخت انواع قطعات ثابت و دوار ماشین‌های الکتریکی را دارد.

 • ساخت فلنچ بیرینگ تراکشن موتور آلستوم
 • ساخت هاب بیرینگ ژنراتور CAT
 • ساخت قطعات مونتاژ بیرینگ ژنراتور Hitzinger