پرش به محتوا

اجرای سیستم های NET و PM

گروه صنعتی فن ژنراتور با تجربه چهل ساله در زمینه ساخت و تعمیرات انواع ماشینهای الکتریکی ، خدمات خود را در امور مرتبط بانگهداری ، عیب یابی و تعمیرات پیشگیرانه ماشینهای الکتریکی و به شرح ذیل به مشتریان ارائه می نماید.

  • برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات
  • انتقال تجربه در زمینه تست ، بازرسی و عیب یابی
  • اعزام تیم کارشناسی به سایت مشتریان جهت تست، بازرسی و عیب یابی و ارائه گزارشات مربوطه
  • اعزام تیم های فنی جهت انجام فعالیت های سرویسی در سایت