پرش به محتوا

تقدیرنامه ها و گواهینامه ها

گروه صنعتی فن ژنراتور با استفاده از دانش، تجربه و مواد اولیه مرغوب، موفق به دریافت حسن انجام کار و تقدیرنامه ها گردیده است که نمونه ای از این موارد در زیر آورده شده است.

سازمان توانیر

گواهی ساخت تحت لیسانس زیمنس

اولین سازنده موتورهای کرایوجنیک

تقدیرنامه کشور روسیه بازسازی ژنراتور نیروگاه اتمی بوشهر