پرش به محتوا

شینه های ژنراتورهای نیروگاهی

تیپینگ شینه های خنک شونده با آب

تولید کننده انواع شینه های ژنراتورهای نیروگاهی

گروه صنعتی فن ژنراتور دارای واحد شینه سازی مستقل و مجهز به تمامی تجهیزات و ماشین آلات ساخت انواع شینه های ترانسپوز ژنراتورهای نیروگاهی خنک شونده با هوا ، آب و گاز و برای توربوژنراتور ها و هیدروژنراتورها می باشد. تجهیزات مستقر در این واحد امکان ساخت و همچنین نوسازی شینه ها را با دو سیستم عایقی Resin Rich و VPI میسر می سازد. کلیه شینه ها پس از ساخت یا نوسازی ، در آزمایشگاه فشار قوی تحت تستهای کارخانه ای قرار می گیرند.

گروه صنعتی فن ژنراتور اولین سازنده شینه های خنک شونده با آب در کشور می باشد. تولید شینه های خنک شونده با آب برای ژنراتور های 315 مگاوات نیروگاه رامین و 320 مگاووات نیروگاه اصفهان نمونه هایی از پروژه های انجام شده می باشند.