پرش به محتوا

شینه های ژنراتورهای نیروگاهی

تولید کننده انواع شینه های ژنراتورهای نیروگاهی

گروه صنعتی فن ژنراتور دارای واحد شینه سازی مستقل و مجهز به تمامی تجهیزات و ماشین آلات ساخت انواع شینه های ترانسپوز ژنراتورهای نیروگاهی خنک شونده با هوا ، آب و گاز و برای توربــو ژنراتور ها و هیدرو ژنراتور ها می باشد. تجــــهیزات مستقر در این واحد امکان ساخت و هم چنین نوســازی شینه ها را با دو سیستم عایقی Resin Rich و VPI میسر می سازد. کلیه شینه ها پس از ساخت یا نوسازی ، در آزمایشگاه فشار قوی تحت تستهای کارخانه ای قرار می گیرند.

گروه صنعتی فن ژنراتور اولین سازنده شینه های خنک شونده با آب در کشور می باشد. تولید شینه های خنک شونده با آب برای ژنــراتور های 315 مگاوات نیـــروگاه رامین و 320 مگاووات نیــــروگاه اصفهان نمونه هایی از پروژه های انجام شده می باشند.