پرش به محتوا

قطعات مکانیکی و دوار لوکوموتیو

فن مکانیکی G12 – G22

تعمیر، بازسازی و سرویس دوره ای فن های مکانیکی لوکوموتیو G12-G22 که به عنوان پروانه خنک کننده آب رادیاتور لوکوموتیو مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند.

  • تعمیر و سرویس 100 دستگاه
  • ساخت کوپلینگ فن مکانیکی

بلوور مکانیکی لوکوموتیو GT و GE

تعمیر، بازسازی و سرویس دوره ای بلوورهای لوکوموتیو که به عنوان فشرده ساز هوای ورودی به دیزل لوکوموتیو مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند.

  • تعمیر و سرویس 100 دستگاه
  • مهندسی معکوس و ساخت هوزینگ ها و قطعات دوار

فن خنک کننده آب رادیاتور

بازسازی و سرویس استاتور فن خنک کننده آب رادیاتور در لوکوموتیوهای GM و GE که به عنوان پروانه خنک کننده آب رادیاتور لوکوموتیو مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند.

  • تعمیر و سرویس 100 دستگاه