پرش به محتوا

همکاری با ما

کارشناس مهندسی

(کارشناس مهندسی برق)

لیسانس برق قدرت

آشنا با ماشین های الکتریکی و مهندسی معکوس

آشنایی با متلب و نرم افزارهای شبیه سازی

ایران، البرز

کارشناس مهندسی

(کارشناس مهندسی مکانیک)

لیسانس مکانیک ساخت تولید و فوق لیسانس گرایش ساخت و تولید

آشنا با ماشین های الکتریکی و مهندسی معکوس

ایران، مشهد

لطفا صبر کنید

فرم ساز آسان