پرش به محتوا

پروژه ها و سوابق

تمامی پروژه ها

ساخت 150 دستگاه ژنراتور نیروگاه بادی (1393)

سرویس و بازسازی ژنراتورهای نیروگاه منجیل، بینالود و کهک

بازسازی موتور مگاواتی روتور سیم پیچی شده با توان 5.5 مگاوات و 6.3 کیلوولتی (1399)

بازسازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی شده 2.5 مگاواتی و 6.3 کیلوولتی (1395)

بازسازی سیم پیچی استاتور موتور 2.5 مگاواتی و 6.3 کیلوولتی (1402)

بازسازی و تعمیر استاتور موتور 2.5 مگاواتی و 6.3 کیلوولتی (1395)

سیم پیچی استاتور و روتور ژنراتور 83 مگاواتی و 13.8کیلوولتی نیروگاه بعثت

سیم پیچی استاتور و روتور ژنراتور تحریک نیروگاه بعثت

سیم پیچی کامل استاتور ژنراتور 100 مگاواتی و 11 کیلوولتی نیروگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال 1385)

رفع ارت فالت ژنراتور 125 مگاواتی و 11 کیلوولتی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (سال 1395)

گرم نگاه داشتن 1250دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1392)

پروژه ایران رانر،گرم نگاه داشتن 600 دستگاه تراکشن موتور زیمنس (سال 1390)

پروژه آلستوم بافق ،گرم نگاه داشتن 600 دستگاه تراکشن موتور آلستوم (سال 1394)

ملی حفاری، تعمیر و بازسازی 50 دستگاه تراکشن ملی حفاری (1395)

پروژه راه آهن ،گرم نگاه داشتن 130 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1401)

راه آهن کرج ،گرم نگاه داشتن 173 دستگاه لوکوموتیو (سال 1395)

پروژه آپرین ،گرم نگاه داشتن 130 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1392)

پروژه مپنا ریلی ،گرم نگاه داشتن 400 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1390)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 80 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1400)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 60 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1399)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 120 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1397)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 78 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1396)

ساخت هسته استاتور و بازسازی بوبین ژنراتور نیروگاه ایرانشهر (1389)

تعمیر و بازسازی 70 دستگاه بلوور لوکوموتیو GT26CW

بازسازی الکتروموتور ضد انفجار 300KW – 3.3KW – پالایشگاه آبادان

بازسازی الکترو موتور ضد انفجار 500KW – 6KV – پالایشگاه شازند

بازسازی الکترو موتور ضد انفجار 180KW – 6KV – پالایشگاه شیراز

ساخت انواع الکتروموتور مستغرق برودتی پارس جنوبی

ساخت شفت الکتروموتور 745KW – پتروشیمی خارک

بازسازی الکتروموتور 600KW – 6KV – پتروشیمی اراک

بازسازی الکتروموتور 270KW – 6KV – پتروشیمی خراسان

بازسازی الکتروموتور 350KW – 6KV – پتروشیمی خراسان

بازسازی الکتروموتور 180KW – 6KV – پتروشیمی تبریز

صنایع نیروگاهی

بازسازی و اورهال ماشین های الکتریکی نیروگاه اتمی بوشهر

تنها دارنده گوهینامه National Nuclear Safety Department

ساخت 150 دستگاه ژنراتور نیروگاه بادی (1393)

پروژه های سرویس و بازسازی ژنراتورهای نیروگاه منجیل، بینالود و کهک

ساخت هسته استاتور و بازسازی بوبین ژنراتور نیروگاه ایرانشهر (1389)

ساخت 100% استاتور ژنراتور

سیم پیچی استاتور و روتور ژنراتور 83 مگاواتی و 13.8کیلوولتی نیروگاه بعثت

سیم پیچی استاتور و روتور ژنراتور تحریک نیروگاه بعثت

سیم پیچی کامل استاتور ژنراتور 100 مگاواتی و 11 کیلوولتی نیروگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال 1385)

رفع ارت فالت ژنراتور 125 مگاواتی و 11 کیلوولتی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (سال 1395)

صنعت ریلی

گرم نگاه داشتن 1250دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1392)

پروژه آلستوم بافق ،گرم نگاه داشتن 600 دستگاه تراکشن موتور زیمنس (سال 1390)

پروژه آلستوم بافق ،گرم نگاه داشتن 600 دستگاه تراکشن موتور آلستوم (سال 1394)

تعمیر و بازسازی 70 دستگاه بلوور لوکوموتیو GT26CW (سال 1401)

پروژه راه آهن ،گرم نگاه داشتن 130 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1401)

راه آهن کرج ،گرم نگاه داشتن 173 دستگاه لوکوموتیو (سال 1395)

پروژه آپرین ،گرم نگاه داشتن 130 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1392)

پروژه مپنا ریلی ،گرم نگاه داشتن 400 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1390)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 80 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1400)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 60 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1399)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 120 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1397)

پروژه ساخت تراکشن موتور، 78 دستگاه تراکشن موتور D77/78 (سال 1396)

صنایع و معادن

بازسازی موتور مگاواتی روتور سیم پیچی شده با توان 5.5 مگاوات و 6.3 کیلوولتی (1399)

بازسازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی شده 2.5 مگاواتی و 6.3 کیلوولتی (1395)

بازسازی سیم پیچی استاتور موتور 2.5 مگاواتی و 6.3 کیلوولتی (1402)

بازسازی و تعمیر استاتور موتور 2.5 مگاواتی و 6.3 کیلوولتی (1395)

سیم پیچی کامل استاتور ژنراتور 100 مگاواتی و 11 کیلوولتی نیروگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال 1385)

پتروشیمی، نفت و گاز

بازسازی الکتروموتور ضد انفجار 300KW – 3.3KW – پالایشگاه آبادان

بازسازی الکترو موتور ضد انفجار 500KW – 6KV – پالایشگاه شازند

بازسازی الکترو موتور ضد انفجار 180KW – 6KV – پالایشگاه شیراز

ساخت انواع الکتروموتور مستغرق برودتی پارس جنوبی

ساخت شفت الکتروموتور 745KW – پتروشیمی خارک

بازسازی الکتروموتور 600KW – 6KV – پتروشیمی اراک

بازسازی الکتروموتور 270KW – 6KV – پتروشیمی خراسان

بازسازی الکتروموتور 350KW – 6KV – پتروشیمی خراسان

بازسازی الکتروموتور 180KW – 6KV – پتروشیمی تبریز

صنعت حفاری

ملی حفاری، تعمیر و بازسازی 50 دستگاه تراکشن ملی حفاری (1395)